Er is een patientenstop voor alle diagnoses in april (ge-update op 1-04-2024)

Behandelaanbod

Ik bied de volgende zorg en dienstverlening:

Bij Praktijk Beeldspraak krijgt u een integratief psychotherapeutisch behandelproces aangeboden. Dat wil zeggen dat bij de behandelmethoden zal worden aangesloten bij uw unieke hulpvraag. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van:

 • Persoonsgerichte experiëntiële* psychotherapie
 • Schemagerichte therapie (SGT)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • beeldende therapie
 • Lichaamsgericht mentaliseren (LMBT)
 • positieve psychologie
 • Mindfulness
 • Dialectische Gedragstherapie (DGT) een therapie voor emotieregulatie
 • Focussing
 • Richtlijn behandelingen en protocolen
 • zelfcompassie
 • Janina Fisher, de levende erfenis van trauma transformeren

*Experiëntieel wil zeggen dat er gebruik gemaakt kan worden van ervaringsgericht leren (bv. exposure, rollenspel, stoelentechniek of met behulp van beeldende materialen).

Zo nodig wordt gebruik gemaakt van e-Health of vragenlijsten. Ook kan er worden samengewerkt met verloskundigen, huisartsen, poh GGZ, PMTers, collega psychologen en psychotherapeuten en psychiaters e.a.