Er is een patiëntstop voor alle diagnoses en alle verzekeringen (ge-update op 1-12-2022)

Ik bied de volgende zorg en dienstverlening:

Bij Praktijk Beeldspraak krijgt u een integratief psychotherapeutisch behandelproces aangeboden. Dat wil zeggen dat bij de behandelmethoden zal worden aangesloten bij uw unieke hulpvraag. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van:

Persoonsgerichte experiëntiële* psychotherapie

Schemagerichte therapie (SGT)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

beeldende therapie

Lichaamsgericht mentaliseren (LMBT)

positieve psychologie

Mindfulness

Dialectische Gedragstherapie (DGT) een therapie voor emotieregulatie 

Focussing

Richtlijn behandelingen en protocolen

zelfcompassie

*Experiëntieel wil zeggen dat er gebruik gemaakt kan worden van ervaringsgericht leren (bv. exposure, rollenspel, stoelentechniek of met behulp van beeldende materialen).

Zo nodig wordt gebruik gemaakt van e-Health of vragenlijsten. Ook kan er worden samengewerkt met verloskundigen, huisartsen, poh GGZ, PMTers, collega psychologen en psychotherapeuten en psychiaters e.a. 

Sluit Menu
error: Content is protected !!