Er is een patiëntstop voor alle diagnoses (ge-update op 2-10-2020)

Verwijsbrief:
Om voor vergoeding van uw verzekering in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief voor specialistische GGZ nodig van uw huisarts. Kijk hier voor de checklist. 

Vergoeding 
Psychotherapiepraktijk Beeldspraak heeft na zorgvuldige afweging met een aantal zorgverzekeringen contracten. Als de praktijk een contract met uw zorgverzekering heeft (zie hieronder) dan wordt de behandeling vergoed (met uitzondering van uw afgesproken eigen risico).

Contracten:

Vanaf 2019 heeft psychotherapiepraktijk Beeldspraak contracten afgesloten met(dus ook voor 2020):

 DSW (In Twente, Stad Holland) en  A.S.R. ( de Amersfoortse en Ditzo) .

Zilveren Kruis  (Ziezo) en Achmea (FBTO, prolife, Interpolis, Avero Achmea, OZF, IAK volmacht, Avitae bv (Avero Achmea let op! niet VGZ eucare of ASR), en de Friesland zorgverzekeringen.

Menzis en Anderzorg, Hema en PMA

Vanaf 2020 is er ook een contract met:

-VRZ: zorg en zekerheid verzekering, Eno (Salland zorgverzekering, Zorgdirect en Holland zorg) en ONVZ ( PNO zorg, VVaa zorgverzekering, ONVZ).

-Caresq: IPTIQ (promovendum, Besured, National Academic)  Aon en Eucare (Aevitae 3360)

-VGZ: VGZ (Bewuzt, IZZ, VGZ, MVJP) Univé ( SZVK, Zekur, Zorgzaam verzekerd). VGZ hanteert een budget plafond dus van deze verzekering kunnen niet onbeperkt veel mensen worden gezien.

Als er een contract is met uw zorgverzekeraar wordt de zorg direct gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Let op, de behandeling doet wel aanspraak op uw afgesproken eigen risico!

Geen contract:

Er is geen contract met CZ afgesloten (ohra, CZ, Just, nationale nederlanden). Als u ergens verzekerd bent waarvoor nu geen contract is afgesloten, wordt de behandeling wel vergoed door uw zorgverzekering maar vaak voor een gedeelte (bv. 60%).  Hoeveel procent uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de door u afgesloten zorgverzekering. Een richtlijn: 60% tot ongeveer 90% bij een naturapolis en een zuivere restitutiepolis geeft 100% vergoeding. 

Ook dient u rekening te houden dat de behandeling aanspraak doet op uw eigen risico (momenteel 385 euro).  Als u zelf een vrijwillig eigen risico heeft afgesloten zal het bedrag hoger liggen conform uw afspraken met uw zorgverzekeraar.

Daarnaast zijn er ook stoornissen die niet vergoed worden na besluit van de zorgverzekeringen zoals: de aanpassingstoornis, slaapstoornissen, levensfaseproblematiek, seksuele stoornissen en relatietherapie.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, dan krijgt u per sessie een factuur. Deze facturen kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar en er is dan geen verwijsbrief nodig.

Tarieven: (indien er geen contract is afgesloten met uw verzekering, als er een contract is zijn de tarieven afgesproken met uw zorgverzekering, de facturering loopt direct via de zorgverzekering, NO show’s worden NIET vergoed door uw zorgverzekeraar!

Soort consult : 45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en uitwerktijd Bedrag
Vergoede zorg zonder contracten
100% NZA Tarief **
Zelf betalen Individueel consult
€ 100
Coaching
€ 140,00 (incl. btw)
Supervisie
€ 100
No-show tarief*
€ 50
Relatietherapie (90 minuten)
€ 175,00
*No-show Mocht u voor een afspraak met mij verhinderd zijn dan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren, per e-mail of telefoon. Doet u dit niet, dan wordt € 50,00 in rekening gebracht.

**Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz: €101,03 per sessie.
Sluit Menu
error: Content is protected !!