Er is een patiëntstop voor alle diagnoses en alle verzekeringen (ge-update op 1-12-2022)

Vanaf 2022 wordt er gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Dat betekent dat de sessies per maand worden afgerekend bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast wordt er gewerkt met zorgzwaartetypering. Dit zal op de factuur beschreven staan nadat het met u besproken is.

Verwijsbrief:
Om voor vergoeding van uw verzekering in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief voor specialistische GGZ nodig van uw huisarts. Kijk hier voor de checklist. 

Vergoeding 
Psychotherapiepraktijk Beeldspraak heeft na zorgvuldige afweging met een aantal zorgverzekeringen contracten. Als de praktijk een contract met uw zorgverzekering heeft (zie hieronder) dan wordt de behandeling vergoed (met uitzondering van uw afgesproken eigen risico).

Contracten:

2023 tot nu toe contract gesloten met : 

 • Menzis: Anderzorg, Hema
 • Zilveren Kruis (prolife, de Friesland, Interpolis, FBTO, One Underwriting, Kiemer, OZF)
 • VGZ (beperkt budget):VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé,  Zekur, Zekur natura, zorgzaam verzekerd, MJVP, SZVK
 • DSW (in Twente, Stad Holland)
 • Eno: (Salland zorgverzekeringen, Hollandzorg en Zorgdirect)
 • Caresq (IptiQ One (AON) en Eucare ),
 • ONVZ ( PNO zorg, VVAA, Jaah)
 • ASR(Ditzo en a.s.r.)
 • OWM Z&Z: ( zorg en zekerheid verzekering, AZVZ)

geen contract mee**:
–> CZ (Ohra, OMW Nationale Nederlanden). 

Als u ergens verzekerd bent waarvoor nu geen contract is afgesloten, wordt de behandeling wel vergoed door uw zorgverzekering maar vaak voor een gedeelte (bv. 50 of 60%).  Hoeveel procent uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de door u afgesloten zorgverzekering. 

Daarnaast zijn er ook stoornissen die niet vergoed worden na besluit van de zorgverzekeringen zoals: de aanpassingstoornis, slaapstoornissen, levensfaseproblematiek, seksuele stoornissen en relatietherapie.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, dan krijgt u per sessie een factuur. Deze facturen kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar en er is dan geen verwijsbrief nodig.

2022

 • Menzis: Anderzorg, Hema
 • Zilveren Kruis (prolife, de Friesland, Interpolis, FBTO, One Underwriting, Kiemer, OZF)
 • DSW (in Twente, Stad Holland)
 • VGZ (beperkt budget):VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé,  Zekur, Zekur natura, zorgzaam verzekerd, MJVP, SZVK
 • ASR (Ditzo en a.s.r.)
 • OWM Z&Z: ( zorg en zekerheid verzekering, AZVZ)
 • Eno: (Salland zorgverzekeringen, Hollandzorg en Zorgdirect)

U dient wel rekening te houden dat de behandeling aanspraak doet op uw eigen risico (momenteel 385 euro).  Als u zelf een vrijwillig eigen risico heeft afgesloten zal het bedrag hoger liggen conform uw afspraken met uw zorgverzekeraar.

geen contract met:** (restitutiepolis nodig!)

 • Caresq (IptiQ One (AON) en Eucare ),
 • ONVZ ( PNO zorg, VVAA, Jaah)
 •  CZ (Ohra, OMW Nationale Nederlanden).

  Als u ergens verzekerd bent waarvoor nu geen contract is afgesloten, wordt de behandeling wel vergoed door uw zorgverzekering maar vaak voor een gedeelte (bv. 60%).  Hoeveel procent uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de door u afgesloten zorgverzekering. Een richtlijn: 60% tot ongeveer 90% bij een naturapolis en een zuivere restitutiepolis geeft 100% vergoeding. 

Tarieven: (indien er geen contract is afgesloten met uw verzekering, als er een contract is zijn de tarieven afgesproken met uw zorgverzekering, de facturering loopt direct via de zorgverzekering, NO show’s worden NIET vergoed door uw zorgverzekeraar!

Soort consult : 60 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en uitwerktijd Bedrag
Vergoede zorg zonder contracten
100% NZA Tarief **
Zelf betalen Individueel consult
NZA tarief
Coaching
€ 140,00 (incl. btw)
Supervisie
Nza tarief
No-show tarief*
€ 50
Relatietherapie (90 minuten)
€ 175,00

*No-show Mocht u voor een afspraak met mij verhinderd zijn dan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren, per e-mail of telefoon. Doet u dit niet, dan wordt € 50,00 in rekening gebracht.


**Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Sluit Menu
error: Content is protected !!