Er is een patientenstop voor alle diagnoses in april (ge-update op 1-04-2024)

Tarieven

Vanaf 2022 wordt er gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Dat betekent dat de sessies per maand worden afgerekend bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast wordt er gewerkt met zorgzwaartetypering. Dit zal op de factuur beschreven staan nadat het met u besproken is.

Verwijsbrief:
Om voor vergoeding van uw verzekering in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief voor specialistische GGZnodig van uw huisarts. Kijk hier voor de checklist.

Vergoeding
Psychotherapiepraktijk Beeldspraak heeft na zorgvuldig afweging met een aantal zorgverzekeringen contracten. Als de praktijk een contract met uw zorgverzekering heeft (zie hieronder) dan wordt de behandeling vergoed (met uitzondering van uw afgesproken eigen risico meestal 385 euro).

Contracten:

2024 tot nu toe contract gesloten met:

  • Menzis: Anderzorg, Hema, vink vink
  • Zilveren Kruis/ Achmea: (prolife, de Friesland, Interpolis, zilveren kruis, FBTO, One Underwriting, Kiemer, OZF, ziezo)
  • VGZ (beperkt budget): VGZ, IZA, UMC, Univé, Zekur, Zekur natura, zorgzaam verzekerd, MJVP, SZVK, IZ, VGZ bewuz
  • Eno: (Salland zorgverzekeringen, Hollandzorg en Zorgdirect)
  • Caresq (IptiQ One (AON) en Eucare)
  • DSW (in Twente, DSW, Stad Holland)
  • ONVZ (PNO zorg, VVAA, Jaah)
  • ASR (Ditzo en A.S.R.)
  • OWM Z&Z (zorg en zekerheid, AZVZ)

geen contract mee**:
-> CZ (Ohra, OMW Nationale Nederlanden)

Als u ergens verzekerd bent waarvoor nu geen contract is afgesloten, wordt de behandeling wel vergoed door uw zorgverzekering maar vaak voor een gedeelte (bv. 50 of 60%). Hoeveel procent uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de door u afgesloten verzekering.

Daarnaast zijn er ook stoornissen die niet vergoed worden na besluit van de zorgverzekeringen zoals: de aanpassingstoornis, slaapstoornissen, levensfaseproblematiek, seksuele stoornissen en relatietherapie.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, dan krijgt u per sessie een factuur. Deze facturen kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar en er is dan geen verwijsbrief nodig.

 

Een consult omvat 60 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en uitwerktijd.

Soort consult

Bedrag

*No-show Mocht u voor een afspraak met mij verhinderd zijn dan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren, per e-mail of telefoon. Doet u dit niet, dan wordt €50,00 in rekening gebracht.

** Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven.