Er is een patiƫntstop voor alle diagnoses en alle verzekeringen (ge-update op 1-12-2022)

behandeling 60 minuten

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak behandelt vanaf heden 60 minuten, het blijkt dat dit meer ruimte geeft voor EMDR en experientieel werken. Indien dit niet bij u past (bijvoorbeeld te overprikkelend werkt) kan de tijd natuurlijk altijd in gemeenschappelijk overleg worden afgestemd.

zorgprestatiemodel

vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd wat het DBC systeem vervangt. Dit betekent dat er een zorgzwaartetypering zal worden bepaald aan de hand van de intake op basis waarvan er behandeling mag gaan plaatsvinden. Ook zal in dit systeem er maandelijks worden gefactureerd in plaats van eens per jaar. Verder zal er voor clienten niet heel veel veranderen

Corona virus

Ivm het Corona virus worden de regels van het RIVM opgevolgd: behandeling gaan wel door ofwel face t face ofwel middels beveiligd beeldbellen en telefonisch. Intakes kunnen ook op die wijze plaatsvinden als er plek is.

visitatie LVVP

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak heeft de visitatie van de LVVP met goed gevolg afgerond

schematherapie en emdr

Op het congres voor schematherapie 20-9-2019 geleerd hoe je emdr kan integreren in de schematherapie, wat een waardevolle aanvulling!

visitatie 4-10-2019

4 november wordt Psychotherapiepraktijk Beeldspraak gevisiteerd door de LVVP. Hierbij wordt gemeten of de praktijkvoering voldoet aan de huidige standaarden. Het visitatiecertificaat is 5 jaar geldig

NVP Register Psychotherapie

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak is toegevoegd aan het NVP register voor psychotherapeuten hetgeen kwaliteit en bijscholing garandeert

End of content

No more pages to load

Sluit Menu
error: Content is protected !!