Er is een patientenstop voor alle diagnoses in juli (ge-update op 1-07-2024)

Voor wie

Praktijk Beeldspraak biedt individuele SGGZ behandeltrajecten voor mensen vanaf 18 jaar.  Mensen die zich aanmelden moeten kunnen werken met een digitaal platform een uitgebreide vragenlijst willen invullen mbt achtergronden en iemands levensloop. De afgelopen jaren heb ik me vooral gespecialiseerd in het werken met vrouwen en het werken met trauma en met hoog functionerende vrouwen met ASS, niveau 1.

Er is expertise in het behandelen van:
Trauma (PTSS enkelvoudig en complex) en chronische stress
verwerkingsproblemen
Angst- en Stemmingsstoornissen
cluster C Persoonlijkheidsproblematiek
Terugkerende patronen  interactionele problematiek
Hechtingsproblematiek
Rouw en verlies
omgaan met emoties
leren leven met Autisme Spectrum  Stoornis, niveau 1
Hoogsensitiviteit
Hoogbegaafdheid

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak is een eenmanspraktijk en heeft geen 24uurs dienst, is op maandag en vrijdag en in weekenden gesloten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de schoolvakanties. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij aanmelding.

Contraindicaties:

-in crisis zijn of acuut suïcidaal
-dakloosheid
-huiselijk geweld
-in een rechtszaak verwikkeld zijn
-psychose of psychotische gevoeligheid
-justitiële problemen
-sterke agressie problematiek en of kritiekgevoeligheid
-BMI beneden de 18
-verslaving

Bovenbeschreven problematiek kan beter behandeld worden in een multidisciplinaire setting.