Er is een patiëntstop voor alle diagnoses (ge-update op 11-5-2022)

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak
Tamara van Mierlo
Zandstraat 59
3901 CK Veenendaal 
Tel: 06 – 4488 1473 
Email: info@praktijkbeeldspraak.nl 

BIG Registratie Nummer: 79925294816
IBAN: NL23 INGB 0005 9690 83
KVK: 30254010
BTW nummer: NL184507789B01

 

Ben je nieuw? Gebruik dan het contactformulier op deze pagina. 

Ben je nieuw?

Wachttijd (let op! momenteel patientenstop voor alle diagnoses)
De actuele situatie mbt het kunnen doen van een intake voor nieuwe clienten vindt u terug bovenaan de pagina’s van deze website (paarse balk). Dit wordt elke maand bijgewerkt. Na de intake volgt de behandeling direct aansluitend. Zie ook informatie onder De praktijk/ wachttijd.


Patientstop: dit betekent dat de praktijk op dat moment helemaal gevuld is en aangezien het om langere behandelingen gaat is niet altijd precies helder wanneer er plek gaat zijn voor een intake. U wordt dan verwezen naar de collega’s in de buurt. 

Werkwijze Aanmelding indien geen patientenstop! (zie paarse balk boven en uitgebreider beschreven onder de algemene voorwaarden)

U kunt zich aanmelden voor de intake ( gaat vooraf aan een behandeling) middels het beveiligde (clientenlogin) contactformulier hierboven. Nadat u het formulier hebt ingevuld zal u  teruggebeld worden voor een 1e korte screening. Daarna wordt in de intake (face to face gesprekken) verder gekeken of een behandeling bij deze praktijk passend is.  De intakefase is een fase waarin verder wordt onderzocht of er tot een behandelplan kan worden gekomen. Om deze afspraak zo snel mogelijk tot de kern te komen vult u de (beveiligd) elektronisch toegezonden vragenlijsten en invulformulieren in.

Opbouw intakegesprekken: Na de eerste intake-afspraak waarin een algemene kennismaking centraal staat, volgt een afspraak die zich vooral richt op de diagnostiek. Bij het adviesgesprek tevens derde gesprek wordt vaak geprobeerd uw context te betrekken (partner, vriendin, ouder). Dan wordt het behandelplan en methodiek besproken en als u daarmee akkoord gaat start daarna de behandeling. We spreken ook evaluatiemomenten af en u zult regelmatig een ROM vragenlijst krijgen toegestuurd. 

Verwijsbrief nodig Als u behandeld wil worden door Psychotherapiepraktijk Beeldspraak dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts voor specialistische GGZ (zie hieronder de checklist).

 

CHECKLIST VERWIJSBRIEF

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een verwijsbrief nodig van de huisarts voor specialistische GGZ. Onderstaande checklist betreft de  minimale  eisen waar de verwijsbrief aan dient te voldoen. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is psychische stoornis in termen van een DSM-V code of een vermoeden daarvan. 
  • Verwijzing voor een behandeling in de specialistische -ggz 
Sluit Menu
error: Content is protected !!