Er is een patiëntstop voor alle diagnoses (ge-update op 2-10-2020)

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak
Tamara van Mierlo
Zandstraat 59
3901 CK Veenendaal 
Tel: 06 – 4488 1473 
Email: info@praktijkbeeldspraak.nl 

BIG Registratie Nummer: 79925294816
IBAN: NL23 INGB 0005 9690 83
KVK: 30254010
BTW nummer: NL184507789B01

 

Ben je nieuw? Gebruik dan het contactformulier op deze pagina. 

Ben je nieuw?

Wachttijd (let op! momenteel patientenstop voor alle diagnoses)
De actuele situatie mbt het aannemen van nieuwe clienten vindt u terug bovenaan de pagina’s van deze website (paarse balk). Dit wordt elke maand bijgewerkt. Na de intake volgt de behandeling direct aansluitend. Zie ook informatie onder De praktijk/ wachttijd.
Patientstop: als er een patientstop is, betekent dit dat de praktijk op dat moment helemaal gevuld is en aangezien het om langere behandelingen gaat is niet altijd precies helder wanneer er plek gaat zijn. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst! U wordt dan verwezen naar de collega’s in de buurt.

-Als er geen patientstop (zie paarse balk boven!)  kan u meestal snel terecht: u kunt zich dan aanmelden voor behandeling middels het beveiligde (clientenlogin) contactformulier hierboven. U zal  teruggebeld worden.

Werkwijze Aanmelding indien geen patientenstop! (uitgebreider beschreven onder de algemene voorwaarden)
Na het invullen van het contactformulier zal in een kort telefonisch gesprek wordt gekeken of dit de juiste plek voor u is. Dan maken we een eerste afspraak voor de intake. Om deze afspraak zo snel mogelijk tot de kern te komen vult u de (beveiligd) elektronisch toegezonden vragenlijsten en invulformulieren in. Na de eerste intake-afspraak volgt indien mogelijk een afspraak met iemand uit uw systeem (partner, vriendin, ouder). In het derde gesprek zal het behandelplan worden besproken en als u daarmee akkoord gaat start daarna de behandeling. We spreken ook evaluatiemomenten af en u zult regelmatig een ROM vragenlijst krijgen toegestuurd. 

Verwijsbrief nodig Als u behandeld wil worden door Psychotherapiepraktijk Beeldspraak dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts voor specialistische GGZ (zie hieronder de checklist).

 

CHECKLIST VERWIJSBRIEF

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een verwijsbrief nodig van de huisarts voor specialistische GGZ. Onderstaande checklist betreft de  minimale  eisen waar de verwijsbrief aan dient te voldoen. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is psychische stoornis in termen van een DSM-V code of een vermoeden daarvan. 
  • Verwijzing voor een behandeling in de specialistische -ggz 
Sluit Menu
error: Content is protected !!