Er is een patientenstop voor alle diagnoses in juli (ge-update op 1-07-2024)

Nieuws

 • Janina Fisher

  19 september 2023

  De 2 delige cursus afgerond van Janina Fisher via Mens! Geeft meer handvatten voor behandeling van complex trauma

 • senior schematherapeut

  21 maart 2023

  Vanaf heden ben ik volgens de vereniging van schematherapeuten toegelaten als senior schematherapeut!

 • behandeling 60 minuten

  6 april 2022

  Psychotherapiepraktijk Beeldspraak behandelt vanaf heden 60 minuten, het blijkt dat dit meer ruimte geeft voor EMDR en experientieel werken. Indien dit niet bij u past (bijvoorbeeld te overprikkelend werkt) kan de tijd natuurlijk altijd in gemeenschappelijk overleg worden afgestemd.

 • zorgprestatiemodel

  17 februari 2022

  vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd wat het DBC systeem vervangt. Dit betekent dat er een zorgzwaartetypering zal worden bepaald aan de hand van de intake op basis waarvan er behandeling mag gaan plaatsvinden. Ook zal in dit systeem er maandelijks worden gefactureerd in plaats van eens per jaar. Verder zal er voor clienten niet heel veel veranderen

 • Corona virus

  23 maart 2020

  Ivm het Corona virus worden de regels van het RIVM opgevolgd: behandeling gaan wel door ofwel face t face ofwel middels beveiligd beeldbellen en telefonisch. Intakes kunnen ook op die wijze plaatsvinden als er plek is.

 • Client centered psychotherapeut

  10 januari 2020

  T. van Mierlo is geaccepteerd door de VPEP als clientcentered psychotherapeut

 • visitatie LVVP

  10 januari 2020

  Psychotherapiepraktijk Beeldspraak heeft de visitatie van de LVVP met goed gevolg afgerond

  LVVP Visitatielogo

 • schematherapie en emdr

  18 oktober 2019

  Op het congres voor schematherapie 20-9-2019 geleerd hoe je emdr kan integreren in de schematherapie, wat een waardevolle aanvulling!

 • visitatie 4-10-2019

  24 september 2019

  4 november wordt Psychotherapiepraktijk Beeldspraak gevisiteerd door de LVVP. Hierbij wordt gemeten of de praktijkvoering voldoet aan de huidige standaarden. Het visitatiecertificaat is 5 jaar geldig

 • NVP Register Psychotherapie

  10 juni 2019

  Psychotherapiepraktijk Beeldspraak is toegevoegd aan het NVP register voor psychotherapeuten hetgeen kwaliteit en bijscholing garandeert